Przeszkolenie kandydatów do pracy zgodnie z wymaganiami pracodawcy


W przypadku chęci zatrudnienia osoby bezrobotnej, która musi podnieść swoje kwalifikacje Urząd Pracy może finansować takie szkolenie do 3- krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Osoba bezrobotna może zostać skierowana na szkolenie wskazane przez siebie nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

Instytucja szkoleniowa musi posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na jej siedzibę i powinna być uprawniona do prowadzenia danego rodzaju szkoleń.

Szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu.

Szkolenie powinno trwać nie dłużej niż 6 miesięcy, a w przypadkach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie powinno trwać nie dłużej niż 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 24 miesiące.

W przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych skierowanie na szkolenie jest poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który ma być uzyskany w wyniku szkolenia. W uzasadnionych przypadkach skierowanie na szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowe z Funduszu Pracy.


Szczegółowych informacji na temat szkoleń i kursów udziela pracownik merytoryczny:

- od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 13.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu , ul. Katedralna 46-48, tel. 094 35 241 33


Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  30‑03‑2009 14:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Patryk Wojna , w dniu:  30‑03‑2009 14:15:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑05‑2012 14:22:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie