Usługi urzędu pracy - wnioski do pobrania


INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że z dniem 15 lipca 2017r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1380).

Jednocześnie tut. Urząd informuje, że na podstawie §11 ust. 1 w/w rozporządzenia złożone i nierozpatrzone przed 1 lipca 2017 r. wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zostaną rozpatrzone w najbliższym czasie na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.

Ponadto tut. Urząd informuje, że nabór nowych wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zostanie ogłoszony po zaktualizowaniu druków w/w wniosków oraz regulaminów dotyczących tychże form wsparcia.

______________________________________________________________________________________

 

Do zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu w zakresie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu należy:
 

  • udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;
  • inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług oraz instrumentów rynku pracy;
  • udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową;
  • realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.
 

Podstawowym aktem prawnym regulującym działania Publicznych Służb Zatrudnienia jest "Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149).

Informacja wytworzona przez:
Marta Pawlik , w dniu:  18‑01‑2008 13:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  18‑01‑2008 13:11:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑07‑2018 13:22:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie