Szkolenia indywidualne


 Zasady realizacji szkoleń w trybie indywidualnym

 

Realizacja szkoleń indywidualnych odbywać się będzie na podstawie złożonego przez osobę bezrobotną do Starosty Kołobrzeskiego i pozytywnie zweryfikowanego wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne. Analizując zasadność realizacji powyższej formy wsparcia Starosta Kołobrzeski, każdorazowo będzie brał pod uwagę takie elementy jak:

  • zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na określone umiejętności/kwalifikacje;
  • uprawdopodobnienie faktu zatrudnienia po szkoleniu/kursie, wnioskodawca powinien na etapie składania wniosku lub przed rozpoczęciem realizacji szkolenia/kursu posiadać potwierdzenie takiego zapotrzebowania od konkretnych pracodawców,np. w formie wstępnych deklaracji zatrudnienia dołączonych do wniosku;
  • zapotrzebowanie na szkolenia/kursy zgłaszane przez pracodawców i przedsiębiorców działających na lokalnym rynku pracy oraz organizacje ich zrzeszające
  • opinia doradcy zawodowego w zakresie zasadności uczestniczenia osoby bezrobotnej w szkoleniu/kursie w związku z realizacjąIndywidualnego Planu Działania
  • poziom wykształcenia wnioskodawcy, posiadane już umiejętności, doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje.

 

Weryfikując celowość wydatkowania środków w ramach realizacji szkoleń indywidualnych Starosta będzie brał pod uwagę również dostępne analizy i opracowania związane z lokalnym rynkiem pracy takie jak np. Barometr zawodów deficytowych dla powiatu kołobrzeskiego, Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kołobrzeskim jak również
ilość i rodzaj ofert pracy zgłaszanych do Urzędu Pracy. Mając na uwadze stworzenie możliwości elastycznego podejmowania zatrudnienia, Starosta będzie uwzględniał także uwarunkowania rynku pracy w odniesieniu do  większych miastach, sąsiednich aglomeracji opierając się między innymi na danych statystycznych pozyskiwanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy analizując dane zawarte
w Barometrze zawodów deficytowych dla województwa zachodniopomorskiego i publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego.

-Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku następuje wybór jednostki szkoleniowej.

Osoba może być skierowana na szkolenie po złożeniu oświadczenia o nieuczestniczeniu w szkoleniach finansowanych ze środków Funduszu Pracy na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w okresie ostatnich 3 lat lub o udziale w takim szkoleniu w okresie ostatnich 3 lat i wskazaniu urzędu pracy, który wydał skierowanie, jeżeli łączna kwota środków na koszty szkolenia tej osoby nie przekroczyła dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
156KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  30‑03‑2009 15:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Patryk Wojna , w dniu:  30‑03‑2009 15:02:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑01‑2020 13:13:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie