Szkolenia indywidualne


 Zasady realizacji szkoleń w trybie indywidualnym

 

Realizacja szkoleń indywidualnych odbywać się będzie na podstawie złożonego przez osobę bezrobotną do Starosty Kołobrzeskiego i pozytywnie zweryfikowanego wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne. Analizując zasadność realizacji powyższej formy wsparcia Starosta Kołobrzeski, każdorazowo będzie brał pod uwagę takie elementy jak:

  • zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na określone umiejętności/kwalifikacje;
  • uprawdopodobnienie faktu zatrudnienia po szkoleniu/kursie, wnioskodawca powinien na etapie składania wniosku lub przed rozpoczęciem realizacji szkolenia/kursu posiadać potwierdzenie takiego zapotrzebowania od konkretnych pracodawców,np. w formie wstępnych deklaracji zatrudnienia dołączonych do wniosku;
  • zapotrzebowanie na szkolenia/kursy zgłaszane przez pracodawców i przedsiębiorców działających na lokalnym rynku pracy oraz organizacje ich zrzeszające
  • opinia doradcy zawodowego w zakresie zasadności uczestniczenia osoby bezrobotnej w szkoleniu/kursie w związku z realizacjąIndywidualnego Planu Działania
  • poziom wykształcenia wnioskodawcy, posiadane już umiejętności, doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje.

 

Weryfikując celowość wydatkowania środków w ramach realizacji szkoleń indywidualnych Starosta będzie brał pod uwagę również dostępne analizy i opracowania związane z lokalnym rynkiem pracy takie jak np. Barometr zawodów deficytowych dla powiatu kołobrzeskiego, Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kołobrzeskim jak również
ilość i rodzaj ofert pracy zgłaszanych do Urzędu Pracy. Mając na uwadze stworzenie możliwości elastycznego podejmowania zatrudnienia, Starosta będzie uwzględniał także uwarunkowania rynku pracy w odniesieniu do  większych miastach, sąsiednich aglomeracji opierając się między innymi na danych statystycznych pozyskiwanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy analizując dane zawarte
w Barometrze zawodów deficytowych dla województwa zachodniopomorskiego i publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego.

-Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku następuje wybór jednostki szkoleniowej.

Osoba może być skierowana na szkolenie po złożeniu oświadczenia o nieuczestniczeniu w szkoleniach finansowanych ze środków Funduszu Pracy na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w okresie ostatnich 3 lat lub o udziale w takim szkoleniu w okresie ostatnich 3 lat i wskazaniu urzędu pracy, który wydał skierowanie, jeżeli łączna kwota środków na koszty szkolenia tej osoby nie przekroczyła dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę.

Wniosek o skierowanie na szkolenie 2020 r.

08‑01‑2020 13:13:35
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  30‑03‑2009 15:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Patryk Wojna , w dniu:  30‑03‑2009 15:02:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑01‑2020 13:13:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie