Ogłoszenia dla instytucji / dokumenty do pobrania


Wybór Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia" Kurs obsługi i konserwacji urządzeń energetycznych o napięciu do 1 kV"

Informacja o wyniku postępowania zapytania ofertowego dot. szkolenia pn.: Kurs obsługi i konserwacji urządzeń energetycznych o napięciu do 1 kV"

 

Kołobrzeg, dnia 26.11.2009 r.

Ogłoszenie o wyborze instytucji szkoleniowej
 

- ABC Przedsiębiorczości

Kołobrzeg, dnia 18.11.2009 r.

Ogłoszenie o zamiarze zorganizowania szkoleń grupowych

- ABC Przedsiębiorczości

Kołobrzeg, dnia 28.10.2009 r.

Ogłoszenie o wyborze instytucji szkoleniowej

- Kucharz małej gastronomii

 

Kołobrzeg, dnia 19.10.2009 r.

Ogłoszenie o wyborze instytucji szkoleniowej

- ABC Przedsiębiorczości

 

Kołobrzeg, dnia 13.10.2009 r.

Ogłoszenie o zamiarze zorganizowania szkoleń grupowych

- Kucharz małej gastronomii

Kołobrzeg, dnia 12.10.2009 r.

Unieważnienie wyboru instytucji szkoleniowej

- Kucharz małej gastronomii

 

 

Kołobrzeg, dnia 07.10.2009 r.

Ogłoszenie o wyborze instytucji szkoleniowej

- Kucharz małej gastronomii

 

Kołobrzeg, dnia 07.10.2009 r.

Ogłoszenie o wyborze instytucji szkoleniowej

- Kompleksowe działanie biura i sekretariatu

Kołobrzeg, dnia 06.10.2009 r.

Ogłoszenie o zamiarze zorganizowania szkoleń grupowych

- ABC Przedsiębiorczości

Kołobrzeg, dnia 06.10.2009 r.

Ogłoszenie o wyborze instytucji szkoleniowej

- operator wózków widłowych

 

Kołobrzeg, dnia 14.09.2009 r.

Ogłoszenie o zamiarze zorganizowania szkoleń grupowych

- Kompleksowe działanie biura i sekretariatu
- Operator wózków widłowych


Kołobrzeg, dnia 14.09.2009 r.

Ogłoszenie o zamiarze zorganizowania szkolenia grupowego

- Kucharz małej gastronomii

Kołobrzeg, dnia 25.08.2009 r.

Ogłoszenie o wyborze instytucji szkoleniowej

- Kadry/płace

- Obsługa kas fiskalnych z fakturowaniem

- Asystentka dyrektora


Kołobrzeg, dnia 25.08.2009 r.


Ogłoszenie o wyborze instytucji szkoleniowych

- ogrodnik terenów zielonych z uprawnieniami SEP do 1 kV


- glazurnik posadzkarz

Kołobrzeg, dnia 19.08.2009 r.

Ogłoszenie o wyborze instytucji szkoleniowej

- ABC Przedsiębiorczości
Kołobrzeg, dnia 07.08.2009 r.

Ogłoszenie o zamiarze zorganizowania szkoleń grupowych

- ABC Przedsiębiorczości


Kołobrzeg, dnia 06.08.2009 r.

Ogłoszenie o zamiarze zorganizowania szkoleń grupowych

- Kadry/płace

- Obsługa kas fiskalnych z fakturowaniem


- Asystentka dyrektora
Kołobrzeg, dnia 04.08.2009 r.


Ogłoszenie o zamiarze zorganizowania szkoleń grupowych

- ogrodnik terenów zielonych z uprawnieniami SEP do 1 kV


- glazurnik posadzkarz


Kołobrzeg, dnia 31.07.2009 r.


Ogłoszenie o wyborze instytucji szkoleniowej - dot. szkoleń grupowych nt. "Operator dźwigu HDS" dla 5 osób, "Księgowość z obsługą programów księgowych" dla 8 osób, "Przewóz rzeczy" dla 20 osób
Kołobrzeg, dnia 31.07.2009 r.


Ogłoszenie o wyborze instytucji szkoleniowej - dot. szkolenia grupowego nt. "Bukieciarstwo" - dla 5 osób oraz "Prawo jazdy kat. CE" dla 10 osóbKołobrzeg, dnia 21.07.2009 r.


Ogłoszenie o wyborze instytucji szkoleniowej - dot. szkolenia grupowego nt. "ABC Przedsiębiorczości" - dla 10 osób .Kołobrzeg, dnia 13.07.2009 r.


Ogłoszenie o zamiarze zorganizowaniu szkolenia grupowego - Przewóz rzeczy - dla 20 osób


Kołobrzeg, dnia 13.07.2009 r.


Ogłoszenie o zamiarze zorganizowaniu szkolenia grupowego - Prawo jazdy kat. CE - dla 5 osóbKołobrzeg, dnia 07.07.2009 r.


Ogłoszenie o zamiarze zorganizowaniu szkolenia grupowego - bukieciarstwo - dla 5 osóbKołobrzeg, dnia 07.07.2009 r.

Ogłoszenie o zamiarze zorganizowaniu szkoleń grupowych:

I. Operator dźwigu HDS - dla 5 osób

II. Księgowość z obsługą programów księgowych - dla 8 osób


Kołobrzeg, dnia 07.07.2009 r.


Ogłoszenie o zamiarze zorganizowaniu szkolenia grupowego nt. "ABC Przedsiębiorczości" - dla 10 osób
Kołobrzeg, dnia 19.06.2009 r.
 

Ogłoszenie o wyborze instytucji szkoleniowej - dot. szkolenia grupowego nt. "ABC Przedsiębiorczości" - dla 8 osób

 


 

Kołobrzeg, dnia 05.06.2009 r.
 


 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA SZKOLENIA GRUPOWEGO


 

w ramach zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 66 w związku z art.5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.). Zamówieniem objęte zostanie przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu w ramach projektu "Wygr@jmy przyszłość" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI "Rynek Pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Podziałanie 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych".

I. Szkolenie grupowe nt. "ABC Przedsiębiorczości " dla 8 osób.

 

Kołobrzeg, dn., 26.05.2009 r.


 

OGŁOSZENIE O WYBORZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ


 

w ramach zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 66 w związku z art.5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.). Zamówieniem objęte zostanie przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu, finansowane z Funduszu Pracy.

Szkolenie grupowe nt. "ABC Przedsiębiorczości" - dla 13 osób

Zamawiający wybrał jednostkę szkoleniową na podstawie "Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowej" obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze "KURSANT" Roman Granosik

ul. Szczecińska 25A/3

75-122 Koszalin
Kołobrzeg, dnia 13.05.2009 r.


 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA SZKOLENIA GRUPOWEGO

 

w ramach zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 66 w związku z art.5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.). Zamówieniem objęte zostanie przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu, finasowane ze środków Funduszu Pracy.

I. Szkolenie grupowe nt. "ABC Przedsiębiorczości " dla 13 osób.Ogłoszenie o szkoleniu ABC Przedsiębiorczości
Program szkolenia ABC Przedsiębiorczości
Oferta szkoleniowa zał. 1
Plan nauczania zał. 2


Kołobrzeg, dn., 08.05.2009 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ

w ramach zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 66 w związku z art.5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.). Zamówieniem objęte zostanie przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu w ramach projektu "Wygr@jmy przyszłość" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI "Rynek Pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Podziałanie 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych".

Szkolenie grupowe nt."Magazynier z obsługą programu magazynowego i wózka widłowego" dla 10 osób

Zamawiający wybrał jednostkę szkoleniową na podstawie "Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowej" obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu:


"MGM" Spółka z o.o.

ul. Koszalińska 36a/b

76-100 Sławno

 

Szkolenie grupowe nt. "Kelner/barman z językiem niemieckim i obsługą kas fiskalnych" dla 7 osób

Zamawiający wybrał jednostkę szkoleniową na podstawie "Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowej" obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu:


Blue House S. C. Szkoła Języków Obcych

ul. Armii Krajowej 20 a

78-100 Kołobrzeg


 

Szkolenie grupowe nt. "Kucharz małej gastronomii" dla 7 osób

Zamawiający wybrał jednostkę szkoleniową na podstawie "Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowej" obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu:

Centrum Kształcenia Zawodowego


ul. Torowa 27

72-320 Trzebiatów


 

Szkolenie grupowe nt. "Prawo jazdy kat. C" dla 20 osób - 10 os. II kwartał + 10 osób III kwartał 2009 roku


Zamawiający wybrał jednostkę szkoleniową na podstawie "Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowej" obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu:

Szkoła Kształcenia Zawodowego i technicznego "RYNIO"


ul. Armii Krajowej 1 lok.120

78-100 KołobrzegSzkolenie grupowe nt. "Spawacz metodą TIG, MIG/MAG i spawania łukowego elektrodą otuloną" dla 15 osób - 7 os. II kwartał + 8 osób III kwartał 2009 roku

Zamawiający wybrał jednostkę szkoleniową na podstawie "Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowej" obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu:


"MGM" Spółka z o.o.

ul. Koszalińska 36a/b

76-100 Sławno


 

Szkolenie grupowe nt. "Recepcjonista z językiem niemieckim" dla 20 osób - 10 os. II kwartał + 10 osób IV kwartał 2009 roku

Zamawiający wybrał jednostkę szkoleniową na podstawie "Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowej" obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu:

Szkoła Języków Obcych EUROPA


ul. Łopuskiego 23

78-100 Kołobrzeg


 

Szkolenie grupowe nt. "Obsługa kas fiskalnych z terminalem kart płatniczych, fakturowaniem i obsługą komputera" dla 20 osób - 10 os. II kwartał + 10 osób IV kwartał 2009 roku

Zamawiający wybrał jednostkę szkoleniową na podstawie "Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowej" obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu:

Szkoła Języków Obcych EUROPA


ul. Łopuskiego 23

78-100 Kołobrzeg
 

Szkolenie grupowe nt. "Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV" dla 10 osób - 5 os. II kwartał + 5 osób IV kwartał 2009 roku

Zamawiający wybrał jednostkę szkoleniową na podstawie "Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowej" obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu:


"MGM" Spółka z o.o.

ul. Koszalińska 36a/b

76-100 Sławno


 

Szkolenie grupowe nt. "Kurs przygotowujący do egzaminu na licencję pracownika ochrony fizycznej II-go stopnia" dla 5 osób

Zamawiający wybrał jednostkę szkoleniową na podstawie "Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowej" obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu:


Zamawiający nie dokonał wyboru instytucji szkoleniowej z powodu braku ofert szkoleniowych, które wpłynęłyby w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

 

Szkolenie grupowe nt. "Operator koparko-ładowarki" dla 7 osób

Zamawiający wybrał jednostkę szkoleniową na podstawie "Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowej" obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu:


Zamawiający nie dokonał wyboru instytucji szkoleniowej z powodu braku ofert szkoleniowych, które wpłynęłyby w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

 

Szkolenie grupowe nt. "Profesjonalna pokojowa z językiem niemieckim" dla 10 osób - 5 os. II kwartał + 5 osób IV kwartał 2009 roku

Zamawiający wybrał jednostkę szkoleniową na podstawie "Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowej" obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu:


Szkoła Języków Obcych EUROPA

ul. Łopuskiego 23

78-100 Kołobrzeg


 

Szkolenie grupowe nt. "Podstawy kosmetyki z wizażem i stylizacją paznokci" dla 7 osób.

Zamawiający wybrał jednostkę szkoleniową na podstawie "Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowej" obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu:


Blue House S. C. Szkoła Języków Obcych

ul. Armii Krajowej 20 a

78-100 Kołobrzeg 

 

Kołobrzeg, dn. 22.04.2009 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ

 

w ramach zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 66 w związku z art.5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.). Zamówieniem objęte zostanie przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu w ramach projektu "Wygr@jmy przyszłość" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI "Rynek Pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Podziałanie 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych".

Szkolenie grupowe nt. "ABC Przedsiębiorczości" - dla 6 osób

Zamawiający wybrał jednostkę szkoleniową na podstawie "Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowej" obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu:

Szkoła Języków Obcych EUROPA

ul. Łopuskiego 23

78-100 Kołobrzeg

 

 

 

Kołobrzeg, dnia 15.04.2009 r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA SZKOLEŃ GRUPOWYCH

 

w ramach zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 66 w związku z art.5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.). Zamówieniem objęte zostanie przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu w ramach projektu "Wygr@jmy przyszłość" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI "Rynek Pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Podziałanie 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych".

Termin składania ofert: 28.04.2009 r. godz. 15.30. Oferty oraz program szkolenia należy złożyć we wskazanym terminie na drukach załączonych do ogłoszenia w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy pok. nr 16. Dodatkowym atutem złożonych ofert i programów szkolenia będą załączone referencje potwierdzające realizację szkoleń grupowych o tematyce zbieżnej z tematyką przedmiotowego szkolenia w przeciągu 3 ostatnich lat. Wszystkie instytucje szkoleniowe zainteresowane zamówieniem publicznym na zorganizowanie któregokolwiek niżej wymienionego szkolenia powinny posiadać wpis do instytucji szkoleniowych. Niżej wymienione szkolenia w miarę możliwości powinny być zorganizowane na terenie powiatu kołobrzeskiego.

Szkolenia grupowe - szczegółowe informacje

Uwaga!!! W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zm.) od dnia 01 lutego 2009 r. zgodnie z przepisem art. 40 ust. 4 szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. Przepis ten ma charakter przepisu ogólnego, który nie obowiązuje w przypadku przepisów szczególnych określających warunki organizacji specyficznych szkoleń np. szkoleń w zawodach regulowanych, gdzie program szkolenia, w tym wymiar i rozkład godzin szkolenia, określa minister właściwy dla danego zawodu. 

Kołobrzeg, dnia 09.04.2009 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA SZKOLENIA GRUPOWEGO

 

w ramach zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 66 w związku z art.5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.). Zamówieniem objęte zostanie przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu w ramach projektu "Wygr@jmy przyszłość" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI "Rynek Pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Podziałanie 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych".

I. Szkolenie grupowe nt. "ABC Przedsiębiorczości " dla 6 osób.
Kołobrzeg, dn. 27.03.2009 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ


 

w ramach zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 66 w związku z art.5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.). Zamówieniem objęte zostanie przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu w ramach projektu "Wygr@jmy przyszłość" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI "Rynek Pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Podziałanie 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych".

Szkolenie grupowe nt. "ABC Przedsiębiorczości" - dla 26 osób

Zamawiający wybrał jednostkę szkoleniową na podstawie "Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowej" obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu:

Blue House S.C. Szkoła Języków Obcych

ul. Armii Krajowej 20 a

78-100 Kołobrzeg 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA SZKOLENIA GRUPOWEGO

w ramach zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 66 w związku z art.5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.). Zamówieniem objęte zostanie przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu w ramach projektu "Wygr@jmy przyszłość" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI "Rynek Pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Podziałanie 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych". 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
83KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

DOKUMENTY DO POBRANIA

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
322KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
94KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Plan nauczania zał. 2
18‑03‑2009 13:19:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
47KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Plan nauczania zał. 2
31‑03‑2009 13:41:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
54KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Program szkolenia
18‑03‑2009 13:21:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
78KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Program szkolenia
31‑03‑2009 13:37:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
90KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marlena Widawska
email: mwidawska@kolobrzeg.praca.gov.pl
, w dniu:  18‑03‑2009 13:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  18‑03‑2009 13:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑05‑2018 14:12:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie