Poradnictwo zawodowe


PORADNICTWO ZAWODOWE DLA PRACODAWCÓW:

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w przypadku trudności z wyborem odpowiedniego pracownika pracodawca ma możliwość skorzystania z pomocy doradcy zawodowego, który pomoże w:

a) w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,

b) we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

 

Doradca zawodowy pomoże w stworzeniu profesjonalnego profilu kandydata do pracy, który będzie przydatnym narzędziem w procesie rekrutacji. Dzięki niemu będziesz wiedzieć, jakiej osoby poszukujesz na dane stanowisko. W profilu pożądanego kandydata do pracy powinny znaleźć się następujące informacje: wykształcenie, kwalifikacje (uprawnienia, kursy i inne dyplomy/certyfikaty zdobyte poza szkołą), doświadczenie zawodowe, wiedza i umiejętności niepotwierdzone certyfikatami i dyplomami, cechy osobowości i predyspozycje, znajomość języków obcych (stopień ich znajomości w mowie i piśmie), inne wymagania (np. posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych, badanie wysokościowe itd.).

Aby zbudować profil na dane stanowisko, odwołaj się do swojego doświadczenia. Najpierw przypomnij sobie osoby, które zajmują takie stanowisko w firmie i są bardzo dobrymi pracownikami. Następnie przyjrzyj się osobom, które pracują lub pracowały na danym stanowisku i są słabymi pracownikami. Zastanów się, jakie cechy tych osób sprawiają, że w taki, a nie inny sposób wykonują swoją pracę. Znajdź różnice między pracownikami z tych dwóch grup, a będziesz miał gotową odpowiedź na pytanie "kogo szukasz?" i podstawę do zbudowania profilu kandydata na rekrutowane stanowisko.

 

W budowaniu profilu kandydata na określone stanowisko pomoże Ci siedmiopunktowy plan konstruowania profilu kandydata:

 1. Cechy fizyczne - czy istnieją cechy fizyczne konieczne do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 2. Wykształcenie, wiedza, kwalifikacje - jakie wykształcenie, uprawnienia, szkolenia powinien posiadać kandydat oraz jaka wiedza i kwalifikacje zawodowe są istotne.
 3. Doświadczenie - jaki rodzaj doświadczenia zawodowego, jak długi staż pracy oraz na jakich stanowiskach powinien posiadać kandydat.
 4. Umiejętności dodatkowe - czy praca na danym stanowisku wymaga jakichś umiejętności specjalnych.
 5. Predyspozycje psychologiczne – jakiego rodzaju osoba potrzebna jest na dane stanowisko.
 6. Warunki dodatkowe - czego wymaga dane stanowisko.
 7. Zainteresowania - jakie zainteresowania mogą wpłynąć pozytywnie na jakość pracy wykonywanej na danym stanowisku i satysfakcję zawodową.

 

Z analizy lokalnego rynku pracy wynika, że najczęściej poszukiwanymi pracownikami w powiecie kołobrzeskim są:

- kucharz / pomoc kuchenna;

- kelner;

- recepcjonista / technik hotelarstwa;

- fizjoterapeuta / rehabilitant;

- pokojowa / osoba sprzątająca / sprzątaczka

- sprzedawca/ kasjer handlowy

- pracownik ogólnobudowlany / robotnik budowlany.

 

Odnosząc się do podanych wcześniej elementów profesjonalnego profilu osobowego pracownika, przedstawiamy kilka przykładowych profili osobowych dla najczęściej poszukiwanych kandydatów do pracy.

 

KUCHARZ / POMOC KUCHENNA

WYMAGANIA

OPIS

CECHY FIZYCZNE

Ogólny dobry stan zdrowia i sprawność psychofizyczna, schludny i estetyczny wygląd zewnętrzny, podzielność uwagi, zręczność ruchów, refleks, wytrzymałość na długotrwały wysiłek

WYKSZTAŁCENIE

Zasadnicza szkoła zawodowa o kierunku gastronomicznym lub gastronomiczne liceum zawodowe

DOŚWIADCZENIE

Min. 6 m-cy w przypadku pomocy kuchennej, 1 rok w przypadku kucharza

UMIEJĘTNOŚCI DODATKOWE

Wrażliwość estetyczna i smakowa, umiejętność dekorowania potraw, przestrzeganie procedur oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego

PREDYSPOZYCJE PSYCHOLOGICZNE

Umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, poczucie odpowiedzialności za zdrowie ludzi spożywających przygotowane potrawy

WARUNKI DODATKOWE (czego wymaga dane stanowisko)

Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, dyspozycyjność, umiejętność obsługi np. pieca konwekcyjnego
i pozostałych urządzeń kuchennych, otwartość na własny rozwój zawodowy (udział w kursach i szkoleniach z zakresu gastronomii)

ZAINTERESOWANIA

Rodzaj kuchni, która jest specjalnością kandydata

 

KELNER

WYMAGANIA

OPIS

CECHY FIZYCZNE

Ogólny dobry stan zdrowia i sprawność psychofizyczna, schludny i estetyczny wygląd zewnętrzny, podzielność uwagi, zręczność ruchów, refleks, wytrzymałość na długotrwały wysiłek

WYKSZTAŁCENIE

Najlepiej kierunkowe, np. zasadnicza szkoła zawodowa o kierunku gastronomicznym lub gastronomiczne liceum zawodowe

DOŚWIADCZENIE

Min. 6 m-cy

UMIEJĘTNOŚCI DODATKOWE

Wrażliwość estetyczna, wrażliwy zmysł smaku i węchu, umiejętność obsługi kasy fiskalnej i terminala kart płatniczych, komunikatywna znajomość przynajmniej jednego języka obcego,  przestrzeganie procedur oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego

PREDYSPOZYCJE PSYCHOLOGICZNE

Umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, otwartość, komunikatywność, życzliwość i optymistyczne usposobienie

WARUNKI DODATKOWE (czego wymaga dane stanowisko)

Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, dyspozycyjność, dodatkowym atutem są ukończone kursy: baristy, barmański, sommelierski

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania zbliżone bądź pokrewne z rodzajem wykonywanej pracy, np. kulinaria, znajomość branży winiarskiej

 

 

RECEPCJONISTA HOTELOWY / TECHNIK HOTELARSTWA

WYMAGANIA

OPIS

CECHY FIZYCZNE

Ogólny dobry stan zdrowia i sprawność psychofizyczna, schludny i estetyczny wygląd zewnętrzny, podzielność uwagi, wytrzymałość na długotrwały wysiłek

WYKSZTAŁCENIE

Liceum lub technikum zawodowe albo szkoła policealna o kierunku hotelarstwo, kierunkowe studia magisterskie lub licencjackie

DOŚWIADCZENIE

Min. 6 m-cy

UMIEJĘTNOŚCI DODATKOWE

Obsługa komputera wraz ze znajomością programów hotelowych np. NFHotel i innych urządzeń biurowych, umiejętność obsługi kasy fiskalnej i terminala kart płatniczych, biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego,  przestrzeganie procedur oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na terenie obiektu hotelowego, dodatkowym atutem jest posiadanie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej

PREDYSPOZYCJE PSYCHOLOGICZNE

Umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, otwartość, komunikatywność, życzliwość i optymistyczne usposobienie, rzetelność, dynamika działania oraz dokładność i zaangażowanie

WARUNKI DODATKOWE (czego wymaga dane stanowisko)

Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, dyspozycyjność

ZAINTERESOWANIA

Turystyka, kultura i obyczaje na świecie

 

 

FIZJOTERAPEUTA / REHABILITANT

WYMAGANIA

OPIS

CECHY FIZYCZNE

Ogólny dobry stan zdrowia i sprawność psychofizyczna, zdolności manualne, zręczność rąk i palców oraz sprawność zmysłu dotyku, umożliwiająca bezbłędnie zlokalizować miejsca patologicznych

Zmian, odporność na długotrwały wysiłek fizyczny

WYKSZTAŁCENIE

szkoła policealną w zawodzie technik fizjoterapii, studia licencjackie lub magisterskie o kierunku fizjoterapia

DOŚWIADCZENIE

Min. 1 rok

UMIEJĘTNOŚCI DODATKOWE

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, umiejętność obsługi komputera w celu prowadzenia dokumentacji medycznej, umiejętność obsługi sprzętów używanych na bazie zabiegowej, komunikatywna znajomość języka obcego, umiejętność stosowania BHP i ochrony przeciwpożarowej

PREDYSPOZYCJE PSYCHOLOGICZNE

Empatia, umiejętność nawiązywania kontaktu z pacjentem, cierpliwość, wytrwałość, dokładność

WARUNKI DODATKOWE (czego wymaga dane stanowisko)

Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, otwartość na własny rozwój zawodowy (udział w kursach i szkoleniach z zakresu fizjoterapii)

ZAINTERESOWANIA

Anatomia

 

POKOJOWA / OSOBA SPRZĄTAJĄCA / SPRZĄTACZKA

WYMAGANIA

OPIS

CECHY FIZYCZNE

Ogólny dobry stan zdrowia i sprawność psychofizyczna - brak przeciwwskazań do pracy na wysokości, schludny i estetyczny wygląd zewnętrzny, wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny

WYKSZTAŁCENIE

Min. podstawowe

DOŚWIADCZENIE

Brak

UMIEJĘTNOŚCI DODATKOWE

Dobra organizacja pracy własnej, umiejętność utrzymania czystości, ładu i porządku, dokładność, podstawowa znajomość branżowego języka obcego, umiejętność stosowania BHP i ochrony przeciwpożarowej

PREDYSPOZYCJE PSYCHOLOGICZNE

Umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, życzliwość

WARUNKI DODATKOWE (czego wymaga dane stanowisko)

Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, dyspozycyjność

ZAINTERESOWANIA

Brak

 

SPRZEDAWCA/ KASJER HANDLOWY

WYMAGANIA

OPIS

CECHY FIZYCZNE

Ogólny dobry stan zdrowia i sprawność psychofizyczna, schludny i estetyczny wygląd zewnętrzny, podzielność uwagi, wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny

WYKSZTAŁCENIE

Najlepiej kierunkowe, np. zasadnicza szkoła zawodowa o kierunku handlowym

DOŚWIADCZENIE

Min. 6 m-cy

UMIEJĘTNOŚCI DODATKOWE

umiejętność obsługi kasy fiskalnej i terminala kart płatniczych, umiejętność obsługi komputera i programów sprzedażowych, podstawowa znajomość branżowego języka obcego, umiejętności sprzedażowe, umiejętność eksponowania towaru, umiejętność fakturowania, umiejętność stosowania BHP i ochrony przeciwpożarowej, dodatkowym atutem jest umiejętność obsługi ręcznego wózka paletowego

PREDYSPOZYCJE PSYCHOLOGICZNE

Umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, punktualność, zaangażowanie, uczciwość

WARUNKI DODATKOWE (czego wymaga dane stanowisko)

Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

ZAINTERESOWANIA

Aktualne trendy

 

PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY / ROBOTNIK BUDOWLANY

WYMAGANIA

OPIS

CECHY FIZYCZNE

Ogólny dobry stan zdrowia i sprawność psychofizyczna - brak przeciwwskazań do pracy na wysokości, wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny

WYKSZTAŁCENIE

Min. podstawowe lub zasadnicze zawodowe budowlane

DOŚWIADCZENIE

Brak lub min. 6 miesięcy

UMIEJĘTNOŚCI DODATKOWE

Dobra organizacja pracy własnej, znajomość ogólnych prac remontowo – budowlanych (np. umiejętność murowania, tynkowania, malowania, układania glazury, robienia zaprawy, kładzenia tynków gipsowych itp.), umiejętność czytania rysunku technicznego, dodatkowym atutem jest posiadanie prawa jazdy kat. B, umiejętność stosowania BHP i ochrony przeciwpożarowej

PREDYSPOZYCJE PSYCHOLOGICZNE

Umiejętność pracy w zespole, łatwość w przyswajaniu wiedzy, np. nowych technologii i technik pracy w tym zawodzie

WARUNKI DODATKOWE (czego wymaga dane stanowisko)

Umiejętność obsługi sprzętu używanego na stanowisku pracy

ZAINTERESOWANIA

Brak

 

Pracodawca poza możliwością skorzystania z pomocy doradcy zawodowego może uzyskać wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu w zakresie przeszkolenia pracowników z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który umożliwia pracownikom i pracodawcom sfinansowanie udziału w kursach i studiach podyplomowych. Ponadto środki finansowe Krajowego Funduszu Szkoleniowego umożliwiają także pokrycie kosztów badań lekarskich i psychologicznych, wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym szkoleniu oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym szkoleniem.  Krajowy Fundusz Szkoleniowy pozwala na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, a w przypadku pozostałych przedsiębiorców w wysokości 80% kosztów (nie więcej jednak, niż 300% przeciętnego wynagrodzenia).  Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego są wydatkowane zgodnie z priorytetami  określonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Na rok 2018 Minister określił następujące priorytety: wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych, wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, wsparcie kształcenia osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Aby spełnić oczekiwania pracodawców, a tym samym zwiększyć swoje szanse na podjęcie zatrudnienia osoby bezrobotne mogą skorzystać ze szkoleń indywidualnych finansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu, jeżeli uzasadnią one celowość tego szkolenia, a jego koszt  nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o szkolenie indywidualne jest uzasadnienie celowości tego szkolenia poprzez uprawdopodobnienie uzyskania odpowiedniej pracy (uprawdopodobnienie następuje przez złożenie przez pracodawcę pisemnej deklaracji zatrudnienia osoby uprawnionej) lub deklaracji o zamiarze rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia.

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych w celu podniesienia ich kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej; w szczególności w przypadku:

 •  Braku kwalifikacji zawodowych;
 •  Konieczności zmian lub uzupełnienia kwalifikacji;
 •  Utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 •  Braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany bezrobotny, przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy.

 


Doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu przyjmują:

- od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu , ul. Katedralna 46-48, tel. 094 35 241 33 wew. 114.

Informacja wytworzona przez:
Monika Lewandowska
email: mlewandowska@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:94 35 241 33
, w dniu:  16‑04‑2008 13:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  16‑04‑2008 13:47:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑11‑2017 10:13:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie