Rehabilitacja zawodowa


Zakres zadań określonych w art. 35 a ust. 1 pkt 1 lit. b i c, pkt 6 - 6 a oraz w pkt 9 c w części dotyczącej rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, a także w pkt 9-9 b oraz 10-13 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., nr 214, poz. 1407), realizowanych przez Starostę w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych :

- przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - art. 12 a ustawy;

- udzielanie dofinansowania do wysokości 50 % oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego - art. 13 ustawy;

- dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - art. 26 e ustawy;

- finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych - art. 30 i 40 ustawy;

- dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych - art. 41 ustawy;

- finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu - art. 11 ustawy;

- dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy - art. 26 d ustawy;

- dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na :

- adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności - art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy;

- adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy - art. 26 ust. 1 pkt 1b ustawy;

- zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności - art. 26 ust. 1 pkt 1 c ustawy;

- rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt. 1 - 1 c ust. 1 art. 26 - art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  08‑03‑2010 11:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  08‑03‑2010 11:31:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑02‑2011 13:16:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie