Search:
Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu


POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Katedralna 46-48
78-100 Kołobrzeg

NIP 671-16-00-401

tel./fax: 094 352 41 33, 094 352 78 23
               094 354 53 20, 698 664 506 (oferty pracy) 
                     
www.pupkolobrzeg.pl

adres e-mail:  pup@pupkolobrzeg.pl

zgłaszanie ofert pracy: oferty@pupkolobrzeg.plO G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu informuje, że dnia 22.05.2015r. o godz. 10:00 w Hotelu Centrum ul. Katedralna 12 odbędzie się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.O G Ł O S Z E N I E

W dniu 5 czerwca 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu będzie nieczynny.
Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu nr 6/2015 w sprawie ustalenia dnia 5 czerwca 2015r. i 24 grudnia 2015r. dniami nieświadczenia pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu za święta przypadające w sobotę (15.08.2015 i 26.12.2015).


O G Ł O S Z E N I E

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje o możliwości zgłoszenia się do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy przez internet.
Zgłoszenie do rejestracji przez internet gwarantuje rejestrację bez konieczności stania w kolejce.

Zgłoszenie do rejestracji - ulotka informacyjna

Zgłoszenie do rejestracji


Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że zgodnie
z Uchwałą Rady MiastaNr XXIV/334/08 z dnia 16 września 2008 r.

Osobom bezrobotnym z terenu miasta Kołobrzeg zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu poza niedzielami i świętami określonymi w odrębnych przepisach przysługuje 30% zniżki na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej.

Do skorzystania z w/w ulgi upoważnia zaświadczenie, które należy pobrać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu.