Search:
Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu


POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Katedralna 46-48
78-100 Kołobrzeg

NIP 671-16-00-401

tel./fax: 094 352 41 33, 094 352 78 23
               094 354 53 20, 698 664 506 (oferty pracy) 
                     
www.pupkolobrzeg.pl

adres e-mail:  pup@pupkolobrzeg.pl

zgłaszanie ofert pracy: oferty@pupkolobrzeg.plI N F O R M A C J A

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 1/2014 w dniu 24 grudnia 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu będzie nieczynnyI N F O R M A C J A

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzeg informuje, że pozyskał dodatkowe środki z rezerwy z Funduszy Pracy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów na rzecz aktywizacji zawodowej w postaci:

  • bonu szkoleniowego adresowanego do osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu,
  • świadczenia aktywizacyjnego przeznaczonego dla pracodawcy, który na podstawie zawartej umowy w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudni skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną.

Osoby bezrobotne zainteresowane realizacją w/w programów mogą uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie Urzędu:

  • w sprawie bonu szkoleniowego w pokoju nr 2 lub w pokoju obsługi zgodnie z pierwszą literą nazwiska,
  • w sprawie świadczenia aktywizacyjnego w pokoju nr 2 lub 4O G Ł O S Z E N I E

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje o możliwości zgłoszenia się do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy przez internet.
Zgłoszenie do rejestracji przez internet gwarantuje rejestrację bez konieczności stania w kolejce.

Zgłoszenie do rejestracji - ulotka informacyjna

Zgłoszenie do rejestracji


Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że zgodnie
z Uchwałą Rady MiastaNr XXIV/334/08 z dnia 16 września 2008 r.

Osobom bezrobotnym z terenu miasta Kołobrzeg zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu poza niedzielami i świętami określonymi w odrębnych przepisach przysługuje 30% zniżki na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej.

Do skorzystania z w/w ulgi upoważnia zaświadczenie, które należy pobrać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu.