Search:
Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu


POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Katedralna 46-48
78-100 Kołobrzeg

NIP 671-16-00-401

tel./fax: 094 352 41 33, 094 352 78 23
               094 354 53 20, 698 664 506 (oferty pracy) 
                     
www.pupkolobrzeg.pl

adres e-mail:  pup@pupkolobrzeg.pl

zgłaszanie ofert pracy: oferty@pupkolobrzeg.plSzanowni Państwo!

Informujemy, że ulegają zmianie terminy naboru wniosków:

- o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego do 20-go dnia każdego miesiąca

- o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej do 5-go dnia każdego miesiąca


Nowe terminy będą obowiązywały od lipca bieżącego rokuO G Ł O S Z E N I E

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje o możliwości zgłoszenia się do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy przez internet.
Zgłoszenie do rejestracji przez internet gwarantuje rejestrację bez konieczności stania w kolejce.

Zgłoszenie do rejestracji - ulotka informacyjna

Zgłoszenie do rejestracji


Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że zgodnie
z Uchwałą Rady MiastaNr XXIV/334/08 z dnia 16 września 2008 r.

Osobom bezrobotnym z terenu miasta Kołobrzeg zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu poza niedzielami i świętami określonymi w odrębnych przepisach przysługuje 30% zniżki na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej.

Do skorzystania z w/w ulgi upoważnia zaświadczenie, które należy pobrać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu.