Search:
Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu


POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Katedralna 46-48
78-100 Kołobrzeg

NIP 671-16-00-401

tel./fax: 094 352 41 33, 094 352 78 23
               094 354 53 20, 698 664 506 (oferty pracy) 
                     
www.pupkolobrzeg.pl

adres e-mail:  pup@pupkolobrzeg.pl

zgłaszanie ofert pracy: oferty@pupkolobrzeg.plI N F O R M A C J A

W dniu 30 kwietnia 2014 r. o godz. 13.30 w sali Klubu Pracy (pok. 5) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Katedralnej 46-48 odbędzie się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.I N F O R M A C J A

Informujemy, że dnia 02 maja 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu będzie nieczynny (Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu z dnia 17.04.2014 r.)I N F O R M A C J A
Jesteś osobą bezrobotną powyżej po 50 roku życia zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu? Chcesz rozpocząć działalność gospodarczą - złóż wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej do 20 maja 2014 r.
Wszelkie informacje na temat wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych po 50 roku życia można uzyskać w pokoju nr 3 w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku lub tel. pod nr tel. 94 352 41 33 wew. 119.

Wniosek do pobraniaI N F O R M A C J A

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych po 50 roku życia.
Pracodawco, jeżeli złożysz wniosek do 15 maja 2014 r. masz szansę na 6-cio miesięczny staż dla osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia.
Wszelkie informacje na temat wniosku o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych po 50 roku życia można uzyskać w pokoju nr 3 w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku lub tel. pod nr tel. 94 352 41 33 wew. 120.

Wniosek do pobraniaO G Ł O S Z E N I E

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje o możliwości zgłoszenia się do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy przez internet.
Zgłoszenie do rejestracji przez internet gwarantuje rejestrację bez konieczności stania w kolejce.

Zgłoszenie do rejestracji - ulotka informacyjna

Zgłoszenie do rejestracji


Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że zgodnie
z Uchwałą Rady MiastaNr XXIV/334/08 z dnia 16 września 2008 r.

Osobom bezrobotnym z terenu miasta Kołobrzeg zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu poza niedzielami i świętami określonymi w odrębnych przepisach przysługuje 30% zniżki na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej.

Do skorzystania z w/w ulgi upoważnia zaświadczenie, które należy pobrać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu.