Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Krzysztof Szumotalski 57980
Stypendia Krzysztof Szumotalski 57042
Statystyka Krzysztof Szumotalski 56312
Rejestracja Monika Dziuba 55551
Pożyczki szkoleniowe Krzysztof Szumotalski 54652
Poradnictwo zawodowe Marta Pawlik 54272
Zamówienia publiczne Krzysztof Szumotalski 52705
- 2008 Patryk Wojna 51639
Status osoby bezrobotnej Monika Dziuba 50875
Spis nr telefonów Krzysztof Szumotalski 50768
Prace interwencyjne Marlena Widawska 49962
Oferty pracy w PUP Krzysztof Szumotalski 49815
Przygotowanie zawodowe dorosłych Krzysztof Szumotalski 49773
Roboty publiczne Marlena Widawska 48677
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Krzysztof Szumotalski 47695