Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencjiFINANSOWANIE KOSZTÓW EGZAMINÓW I UZYSKANIA LICENCJI.Starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
Osoba ubiegająca się o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji składa wniosek, zawierający:

- imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, i adres zamieszkania,

- nazwę i termin egzaminu lub uzyskania licencji oraz nazwę i adres instytucji egzaminującej lub instytucji wydającej licencję,

- koszt egzaminu,

- uzasadnienie potrzeby udzielenia tej formy pomocy.


Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji

.

Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej

.

Oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej po zdaniu egzaminu i uzyskaniu uprawnień lub licencji

.Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  30‑03‑2009 15:08:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Patryk Wojna , w dniu:  30‑03‑2009 15:08:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑10‑2011 10:50:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie