Zatrudnienie obcokrajowców


Możliwość zatrudnienia cudzoziemców na podstawie

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. ( Dz. U. Nr 156, poz. 1116, z 2007 r. Nr 120, poz. 824, z 2008 r. Nr 17, poz. 106)

Nowy akt daje cudzoziemcom pochodzącym z Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy możliwość wykonywania pracy krótkoterminowej, bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę, w okresie do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy licząc od pierwszego wjazdu do Polski.

 

Pracodawca zamierzający zatrudnić obywatela Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy nadal będzie miał obowiązek zarejestrowania oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

 

Warto przypomnieć, iż procedura rejestracji odbywa się w trakcie jednorazowej wizyty w PUP i jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i cudzoziemca.

 

Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatyczno konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy pobytowej, uprawniającej do wykonywania pracy. Ostatnie zmiany w treści rozporządzenia weszły w życie 01 lutego 2009r. i obowiązywać będą do końca grudnia 2010 r.

Pouczenie:

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu przypomina, że oświadczenie przedstawione do rejestracji musi zawierać kompletne dane zarówno pracodawcy jak i cudzoziemca. Do oświadczenia musi być załączona kserokopia strony z paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem, zawierająca dane personalne cudzoziemca.

Oświadczenia niekompletne, zawierające skreślenia i poprawki nie będą przyjmowane.

..

.

Szczegółowych informacji na temat możliwości zatrudniania cudzoziemców udziela pośrednik pracy:

- od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 15.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu , ul. Katedralna 46-48,tel. 094 35 241 33

Plik pdf
1391506500000 ad:$articleDisplayDate
Oświadczenie o zamiarze powierzania wykonywania pracy cudzoziemcowi
04‑02‑2014 10:35:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
448KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  18‑04‑2008 14:13:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑06‑2016 10:46:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive