Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Stypendia Krzysztof Szumotalski 56987
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Marlena Widawska 56201
Statystyka Krzysztof Szumotalski 55930
Rejestracja Monika Dziuba 55148
Pożyczki szkoleniowe Krzysztof Szumotalski 54566
Poradnictwo zawodowe Monika Lewandowska 54139
Zamówienia publiczne Krzysztof Szumotalski 52182
- 2008 Patryk Wojna 51579
Spis nr telefonów Krzysztof Szumotalski 49716
Przygotowanie zawodowe dorosłych Krzysztof Szumotalski 49664
Prace interwencyjne Marlena Widawska 49558
Roboty publiczne Marlena Widawska 48616
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Marlena Widawska 47201
- 2000 Patryk Wojna 47158
Prace społecznie-użyteczne Krzysztof Szumotalski 46785