Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Stypendia Krzysztof Szumotalski 56976
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Marlena Widawska 55900
Statystyka Krzysztof Szumotalski 55876
Rejestracja Monika Dziuba 55101
Pożyczki szkoleniowe Krzysztof Szumotalski 54549
Poradnictwo zawodowe Monika Lewandowska 54099
Zamówienia publiczne Krzysztof Szumotalski 52099
- 2008 Patryk Wojna 51569
Przygotowanie zawodowe dorosłych Krzysztof Szumotalski 49649
Spis nr telefonów Krzysztof Szumotalski 49539
Prace interwencyjne Marlena Widawska 49493
Roboty publiczne Marlena Widawska 48605
- 2000 Patryk Wojna 47154
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Marlena Widawska 47145
Prace społecznie-użyteczne Krzysztof Szumotalski 46777