Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Stypendia Krzysztof Szumotalski 57008
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Krzysztof Szumotalski 56818
Statystyka Krzysztof Szumotalski 56049
Rejestracja Monika Dziuba 55266
Pożyczki szkoleniowe Krzysztof Szumotalski 54612
Poradnictwo zawodowe Monika Lewandowska 54196
Zamówienia publiczne Krzysztof Szumotalski 52369
- 2008 Patryk Wojna 51587
Spis nr telefonów Krzysztof Szumotalski 50286
Przygotowanie zawodowe dorosłych Krzysztof Szumotalski 49705
Prace interwencyjne Patryk Wojna 49658
Roboty publiczne Marlena Widawska 48645
Oferty pracy w PUP Krzysztof Szumotalski 47912
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Marlena Widawska 47381
- 2000 Patryk Wojna 47179