Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Stypendia Krzysztof Szumotalski 57005
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Marlena Widawska 56665
Statystyka Krzysztof Szumotalski 56010
Rejestracja Monika Dziuba 55228
Pożyczki szkoleniowe Krzysztof Szumotalski 54599
Poradnictwo zawodowe Monika Lewandowska 54183
Zamówienia publiczne Krzysztof Szumotalski 52309
- 2008 Patryk Wojna 51583
Spis nr telefonów Krzysztof Szumotalski 50195
Przygotowanie zawodowe dorosłych Krzysztof Szumotalski 49697
Prace interwencyjne Marlena Widawska 49631
Roboty publiczne Marlena Widawska 48637
Oferty pracy w PUP Krzysztof Szumotalski 47594
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Marlena Widawska 47340
- 2000 Patryk Wojna 47176