Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Stypendia Krzysztof Szumotalski 56970
Statystyka Krzysztof Szumotalski 55793
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Marlena Widawska 55427
Rejestracja Monika Dziuba 55045
Pożyczki szkoleniowe Krzysztof Szumotalski 54539
Poradnictwo zawodowe Monika Lewandowska 54080
Zamówienia publiczne Krzysztof Szumotalski 51977
- 2008 Patryk Wojna 51533
Przygotowanie zawodowe dorosłych Krzysztof Szumotalski 49625
Prace interwencyjne Marlena Widawska 49436
Spis nr telefonów Krzysztof Szumotalski 49195
Roboty publiczne Marlena Widawska 48601
- 2000 Patryk Wojna 47154
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Marlena Widawska 47073
Prace społecznie-użyteczne Krzysztof Szumotalski 46766