Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Stypendia Krzysztof Szumotalski 56998
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Marlena Widawska 56475
Statystyka Krzysztof Szumotalski 55973
Rejestracja Monika Dziuba 55191
Pożyczki szkoleniowe Krzysztof Szumotalski 54586
Poradnictwo zawodowe Monika Lewandowska 54161
Zamówienia publiczne Krzysztof Szumotalski 52237
- 2008 Patryk Wojna 51582
Spis nr telefonów Krzysztof Szumotalski 49970
Przygotowanie zawodowe dorosłych Krzysztof Szumotalski 49680
Prace interwencyjne Marlena Widawska 49603
Roboty publiczne Marlena Widawska 48629
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Marlena Widawska 47313
- 2000 Patryk Wojna 47172
Oferty pracy w PUP Krzysztof Szumotalski 46836