Poradnictwo zawodowe


PORADNICTWO ZAWODOWE DLA BEZROBOTNYCH

Poradnictwo zawodowe to proces, w którym doradca zawodowy pomaga w wyborze lub zmianie zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia zawodowego, uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klienta, a także potrzeby rynku pracy. Kierunki i cele poradnictwa zawodowego realizowane w procesie usług doradczych

Doradcy zawodowi w urzędzie pracy świadczą następujące usługi:
 

 • udzielają informacji o zawodach, instytucjach kształcenia oraz o aktualnej sytuacji na rynku pracy,
 • prowadzą zajęcia grupowe z młodzieżą dotyczące planowania kariery zawodowej i aktywnego poszukiwania pracy,
 • wykonują diagnostyczne badania przydatności do określonego zawodu wykorzystując w tym celu metody i techniki psychologicznego i pedagogicznego pomiaru,
 • opracowują diagnozy przydatności zawodowej na podstawie zebranego, własnego materiału badawczego oraz diagnoz lekarskich,
 • udzielają indywidualnych porad zawodowych na podstawie przeprowadzanych rozmów doradczych, badań specjalistycznych: psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich zwłaszcza osobom niezdecydowanym lub posiadającym ograniczenia w wyborze zawodu oraz osobom pragnącym zmienić zawód,
 • pomagają osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w wyznaczeniu Indywidualnego Planu Działania
 • udzielają pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy.
 

Doradca zawodowy dysponuje różnego rodzaju testami i kwestionariuszami badającymi zainteresowania, umiejętności, preferencje i uzdolnienia zawodowe.

 

Jakie są zalety zbadania samego siebie?

- identyfikacja swoich mocnych i słabych stron

- doskonały punkt wyjścia do sporządzenia dokumentów aplikacyjnych

- pomoc w wyborze zawodu/kierunku kształcenia

- uświadomienie sobie tych cech, z istnienia których nie zdawaliśmy sobie do tej pory sprawy, np. odkrycie zdolności przywódczych lub przedsiębiorczych.

 

Aby spełnić oczekiwania pracodawców, a tym samym zwiększyć swoje szanse na podjęcie zatrudnienia osoby bezrobotne mogą skorzystać ze szkoleń indywidualnych finansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu, jeżeli uzasadnią one celowość tego szkolenia, a jego koszt  nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o szkolenie indywidualne jest uzasadnienie celowości tego szkolenia poprzez uprawdopodobnienie uzyskania odpowiedniej pracy (uprawdopodobnienie następuje przez złożenie przez pracodawcę pisemnej deklaracji zatrudnienia osoby uprawnionej) lub deklaracji o zamiarze rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia.

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych w celu podniesienia ich kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej; w szczególności w przypadku:

 •  Braku kwalifikacji zawodowych;
 •  Konieczności zmian lub uzupełnienia kwalifikacji;
 •  Utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 •  Braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany bezrobotny, przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy.

 

Więcej informacji nt. organizowanych zajęć:

http://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/listaWydarzen?N4IgTg9gJgXg6gTwM4wLIEsCmArJBjAQxAC4A7AVwBtKAaEAWy1z0xJBDsZ30wC0CkWAOZsADB3DQYBbGwlIALpFLo8EAO4EVrYqDXlSCkgEZRdRQTBHiZkAAcCQzAGEIB66YAsdSOtfu2YwAC0QBmUIlKVRgAIwIMbjwSCmoAX3MIKw0tLBJQSFgZNgARAEEAFVKJAGssMANMarZSgGVnEHSQdQQYsC1MAGkCBUwhTNziAG1QdCg2AAUAeQAlUrKAfV5SuEXixbgqnyki4hBl3a2AKXW4AE0y5d4AUQA5AElDkFICGE02IXqdmyAAIgX0oARgdJ1NBshJpDBvngYJhtCQlORMHQoNAtBBlphkWiyFRaCBpIJRiRROkZnNTpVlgBxN7rearZy3CQFaSyU7nYpXG73UqPV4fCTfX5EU4KSxCdCgvp4BDwn5IlHEjFYkA4iGkfGExETFJkinCam0kCzNgsp4AGQ27NKnO5xz5ZwupWudwez3enylf1OCswgCFACFKggqtWI6Oaiba7G4g0Eokm0l0c1UmxWm2nN4vABiK1QLsupU2212+0+PJOnsF3uFfvFgZ+wetpAAZpl6NHsJDobC/ln1fHUYn6jq9Xi08adKax5SRLmaHS2C1eANFvbxU83YUPQKhb7Rf6JXQgzKQChqhBKJPWGO48in+jp8n9Yb04vM+SBAtNcN1OFolnKAZSneJ51kLEtljLTlLheA8jiPNgT2bM8xQDSUOxvJAgQUaockwYF0B7PtowQbBSGfADXwTHQk11FMfwXZJ/2zVcaXXa16RAYwADYAFZjEPXk2F4AV7UWdZFiLJ5lnKW42XtF19kgvDpQWABVeZgXUYEBggMMIF6FEhHIWMNXfYgWNnVMjS1adUgAXXMOUDXUdAkHvTjqDHAEckIAKyXrbBEAhMAExlJcQAISgRjAb4FAQdRvnmMBME1OU8EHBJmBIbtEqQTBUiAAAA=

Doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu przyjmuje:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu, ul. Katedralna 46-48, tel. 094 35 241 33 wew. 114

Informacja wytworzona przez:
Monika Lewandowska
email: mlewandowska@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:94 35 241 33
, w dniu:  18‑01‑2008 13:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
01‑12‑2017 09:11:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive