Usługi urzędu pracy - wnioski do pobrania


INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że z dniem 15 lipca 2017r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1380).

Jednocześnie tut. Urząd informuje, że na podstawie §11 ust. 1 w/w rozporządzenia złożone i nierozpatrzone przed 1 lipca 2017 r. wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zostaną rozpatrzone w najbliższym czasie na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.

Ponadto tut. Urząd informuje, że nabór nowych wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zostanie ogłoszony po zaktualizowaniu druków w/w wniosków oraz regulaminów dotyczących tychże form wsparcia.

______________________________________________________________________________________

 

Do zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu w zakresie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu należy:
 

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym działania Publicznych Służb Zatrudnienia jest "Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r.  poz. 1065 ze zm.) .

Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  18‑01‑2008 13:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  18‑01‑2008 13:11:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑07‑2017 15:28:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie