Usługi urzędu pracy - wnioski do pobrania


Do zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu w zakresie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu należy:
 

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym działania Publicznych Służb Zatrudnienia jest "Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" [ Dz.U. z 2016 r., poz. 645 tekst jedn. ].

Informacja wytworzona przez:
Marlena Widawska
email: mwidawska@kolobrzeg.praca.gov.pl
, w dniu:  18‑01‑2008 13:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  18‑01‑2008 13:11:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑03‑2017 20:42:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie