Roboty publiczne


Roboty publiczne mogą być organizowane przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.
Do robót publicznych w pełnym wymiarze czasu pracy, przez okres do 6 lub 12 miesięcy, Urząd Pracy może skierować osoby bezrobotne:

  • długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
  • samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia
  • które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnia,
  • niepełnosprawne.

Do wykonywania, przez okres do 6 miesięcy, pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy w ramach robót publicznych Urząd Pracy może skierować osoby bezrobotne:

  • do 25 roku życia,
  • długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • w szczególności bezrobotnych zobowiązanych do alimentów na mocy odrębnych przepisów.


Urząd Pracy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawiera z organizatorem robót publicznych stosowną umowę, kieruje odpowiednich kandydatów do pracy oraz refunduje organizatorowi robót publicznych przez okres do 6 lub 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia (przy pełnym wymiarze czasu pracy).
Refundacja nie może przekroczyć jednak 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na koniec każdego miesiąca i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.


Szczegółowych informacji na temat zatrudnienia w ramach robót publicznych udziela pracownik merytoryczny, u którego także można pobrać odpowiednie wnioski i załączniki:

- od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 13.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu , ul. Katedralna 46-48, tel. 094 35 241 33

 

Plik pdf
ad:Wed May 02 11:37:31 CEST 2012
Wykaz pracodawców z którymi zostały zawarte umowy - kwiecień 2012
02‑05‑2012 11:37:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
ad:Thu Jun 09 09:37:36 CEST 2011
Wykaz pracodawców z którymi zostały zawarte umowy - maj 2011
09‑06‑2011 09:37:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
19KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
ad:Tue Sep 21 12:15:25 CEST 2010
Wykaz pracodawców z którymi zostały zawarte umowy - sierpień 2010
21‑09‑2010 12:15:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
ad:Tue Sep 21 12:14:11 CEST 2010
Wykaz pracodawców z którymi zostały zawarte umowy - lipiec 2010
21‑09‑2010 12:14:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
ad:Wed Aug 04 08:20:22 CEST 2010
Wykaz pracodawców z którymi zostały zawarte umowy - lipiec 2010
04‑08‑2010 08:20:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
ad:Thu Jul 09 09:17:02 CEST 2009
Wykaz pracodawców z którymi zostały zawarte umowy - czerwiec 2009
09‑07‑2009 09:17:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
ad:Thu Jul 09 09:16:08 CEST 2009
Wykaz pracodawców z którymi zostały zawarte umowy - maj 2009
09‑07‑2009 09:16:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marlena Widawska
email: mwidawska@kolobrzeg.praca.gov.pl
, w dniu:  17‑04‑2008 10:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Szumotalski
email: kszumotalski@kolobrzeg.praca.gov.pl tel.:943524133
, w dniu:  17‑04‑2008 10:53:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑03‑2017 10:02:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie